Mijn naam is
Will B. Frank

Doet u het vastgoed, dan doen wij de funding!

Onze werkwijze

  1. Als we elkaar nog niet kennen dan beginnen we uiteraard met een kennismaking om u en uw onderneming te leren kennen en begrijpen. Als het klikt dan gaan we naar de intake fase.
  2. Tijdens de intake fase nemen we uw financieringsvraagstuk onder de loep. Deze gratis intake geeft duidelijkheid over uw wensen, de structureringsmogelijkheden, de kosten en de haalbaarheid.
  3. Vervolgens verstrekken wij u onze overeenkomst van opdracht en vragen wij de benodigde overige documenten bij u op. Na ondertekening van de opdracht brengen wij (het eerste deel van) de opstart fee in rekening (afhankelijk van de omvang en bewerkelijkheid minimaal €750,- tot maximaal €3.000,-). 
  4. We brengen de gegevens van u en/of uw onderneming, het vastgoed en/of de vastgoedportefeuille, de relevante financials en de bestaande financieringen in kaart en we slaan de ontvangen documentatie op in uw persoonlijke Funding File.
  5. Wij analyseren de door u gewenste lening, alternatieve financieringsoplossing of advies- of hulpvraag. Daarna bespreken met u onze conclusies en we verwerken die in een concept Memo. Indien u akkoord bent met het concept dan maken we een definitieve versie. Als er sprake is van advies of begeleiding dan brengen we een urenvergoeding in rekening. Als er sprake is van een financieringsvraag dan leggen we het vertrouwelijke aanvraagmemo voor aan relevante reguliere financiers of aan Will B. Frank Alternative Funding Solutions.  
  6. Naar gelang de interesse ontvangen we hun indicatieve uitgangspunten voor de financiering. Deze nemen we samen met u door en we selecteren de beste optie. Bij ontvangst van de financieringsindicatie(s) brengen we het tweede deel van de retainer fee in rekening .
  7. Wij begeleiden het vervolgtraject met de geselecteerde financier(s)  tot aan de sluiting. Bij succesvolle sluiting brengen we een succes fee in rekening die afhankelijk van de gerealiseerde hoofdsom en het type financiering (regulier of alternatief) varieert van 3% tot 0,3% over die hoofdsom. De al betaalde retainer fees worden in mindering gebracht op de succes fee.
  8. Wij houden uw Funding File op veilige wijze beschikbaar zodat we u bij het beheer van de gerealiseerde funding, bestaande andere leningen of bij een eventuele volgende opdracht snel kunnen helpen.