Mijn naam is
Will B. Frank

Ik zorg voor de funding van uw vastgoed van bemiddeling en advies tot Funding Partner voor vastgoedprofessionals door Direct Acces to Capital van relevante financiers en investeerders.

Onze werkwijze

  1. Allereerst nemen we uw financieringsvraagstuk onder de loep. Deze gratis intake geeft duidelijkheid over uw wensen, de structureringsmogelijkheden, de kosten en de haalbaarheid.
  2. Vervolgens verstrekken wij u onze overeenkomst van opdracht. Bekijk hier een voorbeeld van zo’n overeenkomst. Bij aanvang brengen wij een kleine commitment fee in rekening.
  3. We brengen eerst uw organisatie, uw vastgoedportefeuille, uw financials en uw financieringen in kaart en slaan de ontvangen documentatie op in uw persoonlijke funding file.
  4. We vertalen de door u gewenste funding in een kort maar grondig Funding Memo. Indien u akkoord bent leggen we dit vertrouwelijke memo voor aan relevante financiers en/of Funding Partner(s). Naar gelang hun interesse ontvangen we de indicatieve uitgangspunten. Deze nemen we samen met u door en we selecteren de beste optie(s). Na ontvangst van de indicaties brengen wij een retainer fee in rekening.
  5. Wij begeleiden het vervolgtraject met de geselecteerde financier(s) of Funding Partner(s) tot aan de sluiting. Bij succesvolle sluiting brengen we een succes fee in rekening.
  6. Wij houden uw Funding File op veilige wijze beschikbaar zodat we u bij het beheer van de gerealiseerde funding, bestaande andere leningen of bij een eventuele volgende opdracht snel kunnen helpen.