Mijn naam is
Will B. Frank

Ik zorg voor de funding van uw vastgoed van bemiddeling en advies tot Funding Partner voor vastgoedprofessionals door Direct Acces to Capital van relevante financiers en investeerders.

Onze werkwijze

  1. Tijdens de intake nemen we uw financieringsvraagstuk onder de loep. Deze gratis intake geeft duidelijkheid over uw wensen, de structureringsmogelijkheden, de kosten en de haalbaarheid.
  2. Vervolgens verstrekken wij u onze overeenkomst van opdracht en vragen de benodigde documenten bij u op. Na ondertekening van de opdracht brengen wij het eerste deel van de retainer fee in rekening (ca. €1.000,- tot €2.500,-). 
  3. We brengen uw organisatie, uw vastgoedportefeuille, uw financials en uw financieringen in kaart en slaan de ontvangen documentatie op in uw persoonlijke Funding File.
  4. Wij analyseren de door u gewenste financiering of alternatieve financieringsoplossing, bespreken met u de meest optimale structuur en strategie en verwerken dit in een kort Funding Memo. Indien u akkoord bent leggen we dit vertrouwelijke memo voor aan relevante financiers en/of Funding Partner(s). Naar gelang de interesse ontvangen we hun indicatieve uitgangspunten voor de financiering. Deze nemen we samen met u door en we selecteren de beste optie. Bij ontvangst van de financieringsindicatie(s) brengen we het tweede deel van de retainer fee in rekening (ca. 30% tot 40% van de succes fee).
  5. Wij begeleiden het vervolgtraject met de geselecteerde financier(s) of Funding Partner(s) tot aan de sluiting. Bij succesvolle sluiting brengen we een succes fee in rekening die afhankelijk van de gerealiseerde hoofdsom varieert van 2% tot 0,3% over die hoofdsom. De betaalde retainer fees worden in mindering gebracht op de succes fee.
  6. Wij houden uw Funding File op veilige wijze beschikbaar zodat we u bij het beheer van de gerealiseerde funding, bestaande andere leningen of bij een eventuele volgende opdracht snel kunnen helpen.