Mijn naam is
Will B. Frank

Ik zorg voor de funding van uw vastgoed. Advies, financieringsbemiddeling en Direct Funding voor vastgoedprofessionals. Acces to Funding via meer dan 30 reguliere vastgoedfinanciers en via onze eigen Funding Partners.

Funding Partners

Will B. Frank kent de markt, heeft ruime ervaring met de funding van commercieel vastgoed (zowel ontwikkelen als beleggen) en is integer en betrouwbaar.  We werken samen met alle relevante vastgoedbanken en vastgoedfinanciers. Wanneer we de financieringsoplossing slechts gedeeltelijk of niet bij hen vinden dan wenden we ons tot ons groeiende netwerk van Funding Partners. Dit zijn private equity investeerders, family offices en vermogende particulieren. Zij kennen een grotere flexibiliteit wanneer het gaat om het verstrekken van een lening, overbruggingsfinanciering, een deelneming of een combinatie van eerdergenoemde. Will B. Frank selecteert en beheert de investeringen voor haar Funding Partners en neemt een aandeel in de investering.

Van alle financiers en Funding Partners leggen we de gegevens vast in een digitaal profiel. Hebt u interesse om als financier of Funding Partner een profiel bij Will B. Frank te activeren en met ons samen te werken als financieringsbemiddelaar of Investment Manager neem dan contact op met Krijn Kleemans.