Mijn naam is Will B. Frank

ik verzorg de funding van uw vastgoed

bel direct

Bemiddeling, Advies & Direct Funding

voor commercieel vastgoedprofessionals

bel direct

Direct Access to Capital

relevante financiers en investeerders

bel direct
Will B. Frank
VASTGOEDBELEGGERS
Will B. Frank is een betrouwbare sparringpartner en financieringsbemiddelaar voor professionele commercieel vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Wij verzorgen uw informatievoorziening, adviseren op alle gebieden die raken aan finance en arrangeren en beheren alle denkbare vormen van funding van EUR 1 mln. tot EUR 15 mln en de grotere tickets van EUR 15 mln. tot EUR 250 mln. (debt, equity en alles daartussen).
MEER
FINANCIERS
Will B. Frank heeft toegang tot alle vastgoedfinanciers die in Nederland actief zijn. Deze financiers kunnen bij Will B. Frank rekenen op professionele communicatie, een goed gedocumenteerde financieringsaanvraag en een kredietnemer die past binnen hun financieringsprofiel. Bent u een vastgoedfinancier en wilt u zich er van verzekeren dat uw profiel bij Will B. Frank is geactiveerd neem dan contact met ons op.
MEER
INVESTEERDERS
Investeerders die minimaal EUR 500k tot EUR 250 mln. willen investeren in de funding van Nederlands commercieel vastgoed kunnen via Will B. Frank toegang krijgen tot passende investeringen in debt, equity en alles wat daartussen zit. Will B. Frank verzorgt het investment management en neemt waar gewenst "skin in the game" om te bewijzen dat we achter onze investeringen staan.
MEER
DIRECT FUNDING CHAIN
In de luwte werken we gestaag aan de ontwikkeling van de "Direct Funding Chain". Een digitaal ecosysteem dat alle stakeholders faciliteert om gezamenlijk de processen rond funding van commercieel vastgoed op professionele wijze te doorlopen en te beheren. De eerste stappen zijn een eigen software tool om de informatevooriening voor onze klanten te vereenvoudigen en het opzetten van een "Funding Partner Fund" met een startkapitaal van EUR 50 mln. samen met onze vaste funding partners.
MEER

Over Will B. Frank en Krijn Kleemans

Medio 2017 is Will B. Frank opgericht door Krijn Kleemans. Na jarenlange ervaring met het financieren van commercieel vastgoed als relatiemanager bij FGH Bank in Amsterdam en als risicoanalist bij FGH Bank in Utrecht werd het tijd om zijn visie op vastgoedfinancieren om te zetten in actie. Met zijn netwerk, zijn juridische en economische kennis en met zijn sociale en analytische vaardigheden op zak is Krijn begonnen om de toegang tot kapitaal voor professionele vastgoedbeleggers en ontwikkelaars te verbeteren. Een ambitieuze missie waar stap voor stap aan wordt gewerkt. Het afgelopen jaar heeft Krijn succesvol een aantal transacties begeleidt en ondertussen in de luwte gewerkt aan zijn missie. Neem gerust contact op voor een kennismaking via +31 (0)6 13 46 74 82 of mail krijn@willbfrank.com.
over