Mijn naam is
Will B. Frank

Doet u het vastgoed, dan doen wij de funding!

Alternative Funding Solutions

Will B. Frank heeft ruime ervaring met de funding van commercieel vastgoed (zowel ontwikkelen als beleggen, financieren en beleggen), we kennen de prijs van vastgoed financieringen en we zijn integer en betrouwbaar.  Wanneer we de financieringsoplossing slechts gedeeltelijk of niet bij onze reguliere financiers kunnen onderbrengen dan wenden we ons tot het groeiende besloten netwerk van private investeerders dat Will B. Frank Alternative Funding Solutions heeft opgebouwd. Die investeerders kennen een grotere flexibiliteit wanneer het gaat om het verstrekken van een lening, overbruggingsfinanciering, een deelneming of een combinatie van eerdergenoemde. Will B. Frank Debt Brokerage & Advisory analyseert de aanvraag en werkt een aanvraagmemo uit. Will B. Frank Alternative Funding Solutions beslist of het risicoprofiel en de gevraagde pricing acceptabel zijn, legt de aanvraag voor aan haar investeerders, verzorgt de sluiting en beheert vervolgens de gerealiseerde funding voor de investeerders en neemt waar mogelijk deel in de investering om haar commitment aan geldnemer en de alternatieve financier te onderstrepen.

Hebt u interesse in de alternatieve financieringsoplossingen die Will B. Frank Alternative Funding Solutions kan realiseren neem dan contact met ons op. Indien U interesse hebt om als investeerder Alternatieve Financieringsoplossingen te verstrekken aan professionele vastgoedbeleggers en ontwikkelaars dan brengen we U in contact met Will B. Frank Alternative Funding Solutions.